Các trang web thể thao - để vào nền tảng danh tiếng

Những ngành nghề trọng điểm tại trường CĐ-TC nghề

Bộ LĐ-TB-XH đã phê duyệt những nghề trọng điểm. Theo đó, có 24 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế như: cắt gọt kim loại, cơ điện tử, lặn thi công, lập trình máy tính…; 26 nghề cấp độ ASEAN như công nghệ ô tô, công nghệ sản xuất giấy và bột giấy, kỹ thuật xây dựng và 43 nghề quốc gia như điện công nghiệp, điện dân dụng, hàn…
Có tổng số 60 trường CĐ-TC nghề trên toàn quốc được lựa chọn để đào tạo các nghề trọng điểm này.
(trích //tuyensinh.giaoduc.billbee.net/news/thong-tin-tuyen-sinh/142535/nhungnganhnghetrongdiemtaitruongcd-tcnghe.aspx)