Các trang web thể thao - để vào nền tảng danh tiếng

Chương trình liên kết

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Ngày 1/12/2012 Trường TRUNG CẤP NGHỀ NGOC PHƯỚC và Công ty CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH Các trang web thể thao PHƯƠNG NAM EM_(EMI-S-JSC) đã ký hợp đồng nguyên tắc ghi nhận sự thống nhất giữa hai bên về việc hợp tác đào tạo ngoại ngữ, nghề theo giấy phép kinh doanh của hai bên. Học viên tốt nghiệp sẽ được hai bên phối hợp tư vấn , giới thiệu đi làm việc ở trong và ngoài nước